KOOLITUSTE MATERJALID

Siit saate alla laadida juba toimunud koolituste materjale.

Koolituste ettekanded alla laadimiseks

Fail

Kirjeldus

Ettekanded allalaadimiseks Praktikult praktikule 1. õppepäev 24.04.2024
Ettekanded allalaadimiseks Uut energiatõhususvaldkonnas 21.03.2024
Ettekanded allalaadimiseks Kortermajade ventilatsioon 25.01.2024
Ettekanded allalaadimiseks Hooneautomaatika koolitus 30.11.2023
Ettekanded allalaadimiseks Suitsutõrje koolitus 19.10.2023
Ettekanded allalaadimiseks Praktikult praktikule 3. õppepäev 2023
Ettekanded allalaadimiseks Praktikult praktikule 2.õppepäev 2023
Ettekanded allalaadimiseks Praktikult praktikule 1.õppepäev 2023
Ettekanded allalaadimiseks Suitsupäev 15.02.2023
Ettekanded allalaadimiseks Hoonete küte 19.01.2023
Ettekanded allalaadimiseks Köökide ventilatsiooni teemapäev 24.11.2022
Ettekannete videod Teadmistepõhine ehitus 2022 03.11.2022
Ettekanded allalaadimiseks Teadmistepõhine ehitus 2022 03.11.2022
Ettekanded allalaadimiseks Praktikult praktikule 3.õppepäev 19.05.2022
Ettekanded allalaadimiseks Tallinna Sadama kruiisiterminali objektikülastus 10.05.2022
Ettekanded allalaadimiseks Praktikult praktikule 2.õppepäev 21.04.2022
Ettekanded allalaadimiseks Praktikult praktikule 1.õppepäev 24.03.2022
Ettekanded allalaadimiseks Komplekskatsetused. Hooneautomaatika ja KVJ seosed 18.11.2021
Ettekanded allalaadimiseks Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika 27.05.2021
Ettekanded allalaadimiseks Võtame energiamärgise pulkadeks ja paneme uuesti kokku
Ettekanded allalaadimiseks Sisekliimat käsitlevad uued Euroopa ja Eesti standardid 25.02.2021
Ettekanded allalaadimiseks Praktikult praktikule 2.päev (26.11.2020)
Ettekanded allalaadimiseks Praktikult praktikule 1.päev (29.10.2020)
Ettekanded allalaadimiseks Teadmistepõhine ehitus 2020 (02.09.2020)
Ettekanded allalaadimiseks Energiatõhususe valdkonna muutunud nõuete tagasiside ja metoodika selgitamine 14.01.2020
Ettekanded allalaadimiseks VAV (Variable Air Volume) süsteemide kavandamine ja ehitamine
Ettekanded allalaadimiseks Teadmistepõhine ehitus 2019
Ettekanded allalaadimiseks Praktikult praktikule 2.päev 21.03.2019
Ettekanded allalaadimiseks Praktikult praktikule 1.päev 28.02.2019
Ettekanded allalaadimiseks Energiatõhususe valdkonna seadusandluse ja arvutusmetoodika muudatused 14.11.2018
Ettekanded allalaadimiseks Jahutusseminar 25.10.2018
20180928 Mikko Immonen ISO 16890 new Filter Standard and Eurovent 4/23-2017 recommendation
Ettekanded allalaadimiseks Teadmistepõhine ehitus 2018 (26.04.2018)
Ehitusvaldkonna kvalifikatsiooninõuded Ivo Jaanisoo - MKM - 28.03.2018
Camfili webinar vaatamiseks Praktikult praktikule 15.03.2018
Ettekanded allalaadimiseks Praktikult praktikule 15.03.2018
Ettekanded allalaadimiseks Praktikult praktikule 15.02.2018
Armacell kataloog Praktikult praktikule 15.02.2018
Ettekanded allalaadimiseks Energiaaudiitorite ja energiatõhususspetsialistide infopäev 30.01.2018
Ettekanded allalaadimiseks Praktikult praktikule 1.päev 25.01.2018
Näidisprojekt Liginullenergia eluhooned: rida- ja korterelamud
Koolituspäeva video Liginullenergia koolituspäev  30.11.2017 on järelvaadatav
Ettekanded allalaadimiseks Liginullenergia infopäev 30.11.2017
Ettekanded allalaadimiseks Energiatõhusa hoone kavandamine ja rajamine - fookuses hooneautomaatika 24.11.2017
Ettekanded allalaadimiseks Konverents "Teadmistepõhine ehitus 2017"
Prihoda Prihoda Tehnilised andmed 2016
20170302 Urmas Pilpak Energia tagastus VV soojusvahetiga
20170302 Urmas Pilpak Energiasäästlikud ventilatsiooniseadmed
20170302 Heikki Jürilo Ecodesign 2018
20170302 Aivar Kukk Reguleerimisseadmete valik BIM toega
20170302 Jaano Juhmen Digitaalsete energiateenuste platform Siemens Navigator
20170126 Karro Azojan Innovaatiline torustik küttesüsteemile – RM Steelpres - Onninen AS
20170126 Jürgen Pukk ULTIMATE- ventilatsioonikanalite tõhusa isolatsiooni valem - Saint Gobain Ehitustooted
20170126 Jürgen Pukk LSP PYRO süsteemi andmekaart - Saint Gobain Ehitustooted
20170126 Jürgen Pukk LSP PYRO lamellmatt - Saint Gobain Ehitustooted
20170126 Marko Moring Dünaamilised tasakaalustusventiilid - Danfoss AS
20170126 Laura Rigato Kuidas saavutada andmekeskuse jahutusüsteemi rajamisel energiasääst kuni 60% kasutades VERTIV (Emerson) „Smart Aisle™ lahendust - Airwave OÜ
20170126 Harri Itkonen VAV lahendused kaasaegsetes hoonetes - Halton OY
20161206_Kalle Kuusk Total Concept metoodika tutvustus
20161206_Teet Tark Millele peaks Eesti energiaaudiitor Total Concepti meetodi elluviimisel arvestama
20161206_Mikk Maivel Energiasäästumeetmete elluviimine (Eesti pilootobjektide näitel)
20161206_Mihkel Korpen Järelmonitooringu teostamine ja teostatud projektide tulemustest
20161117 Rain Siim Müralahendused ventilatsioonis
20161117 Aivar Paabo Toimivad ventilatsioonilahendused
20161117 Uponor Smatrix termo
20161117 Uponor Smatrix Wave
20161117 Uponor Uponor Wave termostaatpea
Ettekanded allalaadimiseks Konverents "Teadmistepõhine ehitus 2016"
20141120 Energiaproff Ringluspump ja mini koostootmisjaam
20141119 Kalle Kuusk Korterelamute renoveerimise tasuvus
20141119 Jarek Kurnitski Tervikliku renoveerimise ventilatsioonilahendused
20141119 Tehniliste tingimuste SK
20141119 Eelnõu 11.11.2014 Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused
20140918 Esa Sandberg EKVÜ ja SULVI ühiskoolitus
20140918 Jukka Forsman EKVÜ ja SULVI ühiskoolitus
20140918 Sulvi EKVÜ ja SULVI ühiskoolitus
20140918 Jorma Railio EKVÜ ja SULVI ühiskoolitus
20140416 Alo Mikola Teadmistepõhine ehitus 2014 - Korterelamud
20140416 Anti Hamburg Teadmistepõhine ehitus 2014 - Korterelamud
20140416 Ergo Pikas Teadmistepõhine ehitus 2014 - Majandusmõjud
20140416 Erkki Seinre Teadmistepõhine ehitus 2014 - Rohemärgis
20140416 Jevgeni Fadejev Teadmistepõhine ehitus 2014
20140416 Margus Sarmet Teadmistepõhine ehitus 2014 - Innovatsioon
20140416 Martin Thalfeltd Teadmistepõhine ehitus 2014 - Liginullenergiahooned
20140416 Pille Arjakas Teadmistepõhine ehitus 2014 - ENMAK
20140416 Pille Arjakas Teadmistepõhine ehitus 2014 - Korterelamumäärus
20140416 Üllar Alev Teadmistepõhine ehitus 2014 - Radoon
20140416 Mart Murdvee Teadmistepõhine ehitus 2014 - Sisekliima
20140429 Aivar Kukk Ventilatsioonipäev
20140403 Pille Arjakas Hoonete energiatarbimine energiamajanduse arengukavas: ENMAK koostamisest ja eesmärkidest
20140403 Margus Sarmet Arengusuundadest ehitussektoris
20140318 Urmas Saksakulm Jahutuse põhitõed
20140318 Jarek Kurnitski Jahutuse põhitõed - Chilled Beam Application
20140318 Jarek Kurnitski Jahutuse põhitõed - 14511 ja 14825 standardid
20140318 Jarek Kurnitski Jahutuse põhitõed - jahutuse ruumiseadmed
20140116 Kuidas ehitada liginullenergiahoonet?
20140116 Nõlvaku lasteaed
20140116 Projekteerimisteenuste tehniline kirjeldus - Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine
20140116 Juhised pakkujale - Nõlvaku lasteaia põhiprojekti koostamine
20131209 Teet Tark Energiatõhusus teisest vaatenurgast, õiguskeskkond
20131209 Laura Tkatšova Energiatõhusus teisest vaatenurgast, õiguskeskkond
20131114 Adam Balogh Jätkukoolitus praktiseerivale insenerile - eriosade koostöö ja seos energiatõhususega, õhkkardinad
20131114 Tiiu Tamm Jätkukoolitus praktiseerivale insenerile - eriosade koostöö ja seos energiatõhususega, õhkkardinad
20131114 Joonas Vaabel Jätkukoolitus praktiseerivale insenerile - eriosade koostöö ja seos energiatõhususega, õhkkardinad
20131004 Liis Rosenberg Jätkukoolitus praktiseerivale insenerile - avatäited, päikesekaitse, loomulik valgus (Lisa)
20131004 Liis Rosenberg Jätkukoolitus praktiseerivale insenerile - avatäited, päikesekaitse, loomulik valgus
20131004 Timo Olesk Jätkukoolitus praktiseerivale insenerile - avatäited, päikesekaitse, loomulik valgus
20131004 Jaanus Hallik Jätkukoolitus praktiseerivale insenerile - avatäited, päikesekaitse, loomulik valgus
20130918 Mercuse tutvustus Energiaaudit - ettevalmistusest raportini, kohalike omavalitsuste energia plaani koostamine
20130918 Asko Ojaniemi Energiaaudit - ettevalmistusest raportini, kohalike omavalitsuste energia plaani koostamine
20130918 Asko Ojaniemi Energiaaudit - ettevalmistusest raportini, kohalike omavalitsuste energia plaani koostamine
20130918 Hannu Sipilä Energiaaudit - ettevalmistusest raportini, kohalike omavalitsuste energia plaani koostamine
20130903 Targo Kalamees Jätkukoolitus praktiseerivale insenerile - külmasillad, infiltratsioon, sisekliima
20130903 Üllar Alev Jätkukoolitus praktiseerivale insenerile - külmasillad, infiltratsioon, sisekliima
20130903 Kaido Hääl Jätkukoolitus praktiseerivale insenerile - külmasillad, infiltratsioon, sisekliima
20130903 Tiit Pukk Jätkukoolitus praktiseerivale insenerile - külmasillad, infiltratsioon, sisekliima
20130903 Peeter Parre ja Kerstin Kase Jätkukoolitus praktiseerivale insenerile - külmasillad, infiltratsioon, sisekliima
20130606 Tanel Seppel Ehitise, ehitusplatsi ja ehitustööde elektriohutuse ülevaatuse akt
20130606 Tanel Seppel Ehitise, ehitusplatsi ja ehitustööde ohutuse ja keskkonnaalane ülevaatuse akt
20130606 Tanel Seppel Tehniline kirjeldus ja lisad 1.3 - 1.5
20130606 Tanel Seppel Omaniku järelvalve tegemise kord
20130606 Ahti Väin Tellija ja omanikujärelevalve roll ehituses. Energiasäästu projektide juhtimine.
20130606 Aivar Uutar Tellija ja omanikujärelevalve roll ehituses. Energiasäästu projektide juhtimine.
20130425 Erkki Seinre Teadmistepõhine ehitus 2013
20130425 Indrek Peterson Teadmistepõhine ehitus 2013
20130425 Jarek Kurnitski Teadmistepõhine ehitus 2013
20130425 Kalle Virkus Teadmistepõhine ehitus 2013
20130425 Madis Laaniste Teadmistepõhine ehitus 2013
20130425 Madis Org Teadmistepõhine ehitus 2013
20130425 Mikk Maivel Teadmistepõhine ehitus 2013
20130425 Peep Siitam Teadmistepõhine ehitus 2013
20130425 Rein Murula Teadmistepõhine ehitus 2013
20130425 Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 2013
20130425 Martin Thalfeldt Teadmistepõhine ehitus 2013
20130425 Tõnu Laigu Teadmistepõhine ehitus 2013
20130425 Alo Mikola Teadmistepõhine ehitus 2013
20130314 Aivar Rant - raamatu "Hoonete küte" esitlus Küttesuunaline koolituspäev
20130314 Teet-Andrus Kõiv - raamatust Küttesuunaline koolituspäev
20130314 Aivar Kukk (Siemens) Küttesuunaline koolituspäev
20130314 Andero Laur (Skanska) Küttesuunaline koolituspäev
20130314 Jürgen Pukk (Isover) Küttesuunaline koolituspäev
20130314 Marko Moring (Danfoss) Küttesuunaline koolituspäev
20130228 Janne Summanen (Halton OY) Ventilatsioonisuunaline koolituspäev
20130228 Risto Kosonen (Halton OY) Ventilatsioonisuunaline koolituspäev
20130228 Ingrid Salk (Swegon) Ventilatsioonisuunaline koolituspäev
20130228 Rain Siim (Lindab) Ventilatsioonisuunaline koolituspäev
20130228 Heikki Jürilo (Fläkt) Ventilatsioonisuunaline koolituspäev
20130228 Ülar Palmiste Ventilatsioonisuunaline koolituspäev
20130131 Priit Kikas Energiatõhusus - kutsepädevus - standardid (Ehitusstandardid)
20130131 Indrek Peterson Energiatõhusus - kutsepädevus - standardid
20130131 Liina Henning Energiatõhusus - kutsepädevus - standardid
20130131 Triin Väljataga (SA KredEx) Energiatõhusus - kutsepädevus - standardid
20130131 Kevin Vaher Energiatõhusus - kutsepädevus - standardid (Uued energiatõhususalased õigusaktid)
20130131 Jarek Kurnitski Energiatõhusus - kutsepädevus - standardid (Määrused)
20121129 Margus Sarmet Energiaaudit ja selle koostamise kogemused
20121129 Motiva OY Energiaaudit ja selle koostamise kogemused
20121129 Teemu Turunen Energiaaudit ja selle koostamise kogemused
20121129 Teemu Turunen Energiaaudit ja selle koostamise kogemused
20121129 Jussi Jääskeläinen/Teemu Turunen Energiaaudit ja selle koostamise kogemused
20121129 Jussi Jääskeläinen Energiaaudit ja selle koostamise kogemused
20121129 Motiva OY Energiaaudit ja selle koostamise kogemused
20121121 Enno Abel Totaalprojekt ehk energiatõhusamaks renoveerimiseks koolitus
20121004 Tõnis Klaas Korterelamute ventilatsiooni ja tervikliku renoveerimise tulemused
20121004 Tõnu Jõesaar Korterelamute ventilatsiooni ja tervikliku renoveerimise tulemused
20120828 Jaan Vali Vol1 Energiatõhusus ja renoveerimine
20120828 Jaan Vali Vol2 Energiatõhusus ja renoveerimine
20120828 Jaan Vali Vol3 Energiatõhusus ja renoveerimine
20120828 Kevin Vaher Energiatõhusus ja renoveerimine
20120828 Tarmo Elvisto Energiatõhusus ja renoveerimine
20120619 Heino Uussaar Renoveerimisel kasutatavad uudsed lahendused
20120619 Aivar Rant Renoveerimisel kasutatavad uudsed lahendused
20120619 Viljo Kaul Renoveerimisel kasutatavad uudsed lahendused
20120619 Toomas Rähmonen Renoveerimisel kasutatavad uudsed lahendused
20120619 Aivar Paabo Renoveerimisel kasutatavad uudsed lahendused
20120607 Kõrveküla lasteaia päikeseenergia Väikeelamute energiatõhusa rekonstrueerimise ja taastuvenergialahenduste projekteerimine
20120607 Päikeseenergia vol 2 Väikeelamute energiatõhusa rekonstrueerimise ja taastuvenergialahenduste projekteerimine
20120607 Päikeseenergia vol 1 Väikeelamute energiatõhusa rekonstrueerimise ja taastuvenergialahenduste projekteerimine
20120607 Kalle Kuusk Väikeelamute energiatõhusa rekonstrueerimise ja taastuvenergialahenduste projekteerimine
20120607 Urmas Urva Väikeelamute energiatõhusa rekonstrueerimise ja taastuvenergialahenduste projekteerimine
20120607 Anti Tiik Väikeelamute energiatõhusa rekonstrueerimise ja taastuvenergialahenduste projekteerimine
20120607 Aadu Paist Väikeelamute energiatõhusa rekonstrueerimise ja taastuvenergialahenduste projekteerimine
20120607 Meelis Kaps Väikeelamute energiatõhusa rekonstrueerimise ja taastuvenergialahenduste projekteerimine
20120426 Aivar Uutar Teadmistepõhine ehitus
20120426 Allan Hani Teadmistepõhine ehitus
20120426 Andrus Väärtnõu Teadmistepõhine ehitus
20120426 Argo Rosin Teadmistepõhine ehitus
20120426 Erkki Truve Teadmistepõhine ehitus
20120426 Jarek Kurnitski Teadmistepõhine ehitus
20120426 Margus Sarmet Teadmistepõhine ehitus
20120426 Martin Thalfeldt Teadmistepõhine ehitus
20120426 Mikk Maivel Teadmistepõhine ehitus
20120426 Peep Siitam Teadmistepõhine ehitus
20120426 Roode Liias Teadmistepõhine ehitus
20120426 Tea Varrak Teadmistepõhine ehitus
20120426 Tiit Kerem Teadmistepõhine ehitus
20120327 Targo Kalamees Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20120327 Janis Pugri Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20120327 Pille Kaasan Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20120327 Tauno Laur Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20120327 Lauri Suu Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20120327 Peeter Parre Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20120229 Lauri Tammiste Madalaenergiamajad "X" miljardi küsimus
20120229 Targo Kalamees Madalaenergiamajad "X" miljardi küsimus
20120229 Aivar Uutar Madalaenergiamajad "X" miljardi küsimus
20120229 Teet Tark Madalaenergiamajad "X" miljardi küsimus
20120229 Kevin Vaher Madalaenergiamajad "X" miljardi küsimus
20120229 Tõnu Mauring Madalaenergiamajad "X" miljardi küsimus
20120229 Jarek Kurnitski Madalaenergiamajad "X" miljardi küsimus
20120209 Alar Nurkse Säilitav keskkond Sisekliima
20120209 Terviseamet Sisekliima Sisekliima
20120209 Yoko Alender Ajaloolised hooned Sisekliima
20120209 Urmas Leppik Serverihooned Sisekliima
20120209 Alar Polt Radooni Terviseriskid Sisekliima
20120209 Radoonikaart Sisekliima
20120126 Teet Tark Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20120202 Annika Tamm Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20120202 Mirja Adler Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20120202 Ülo Kask ja Allan Hani Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20120202 Allan Hani Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20111206 Peeter Parre Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20111206 Annika Tamm Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20111206 Mirja Adler Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20111206 Peeter Parre Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20111117 Annika Tamm Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20111117 Lauri Suu Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20111117 Ülo Kask Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20111117 Allan Hani Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20111201 Annika Tamm Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20111201 Teet Tark Energiatõhususe koolituspäev koostöös KredExiga
20111111 Meelis Maamägi Energiatõhusus
20111111 Tiiu Tamm Energiatõhusus
20111111 Paavo Ruzitš Energiatõhusus
20111111 EmPower Energiatõhusus
20111007 Risto Oksanen Tuleohutus
20111007 Raimo Parkkila Tuleohutus
20111007 Margus Leis Tuleohutus
20111007 Hannu Sipilä Tuleohutus
20110316 Swegon Solutions_III osa Hoonete sisekliima täislahendused
20110316 Swegon Solutions_II osa Hoonete sisekliima täislahendused
20110316 Swegon Solutions_I osa Hoonete sisekliima täislahendused
20110114 Madis Laaniste_MKM Energiatõhususe ümarlaud Kuutsemäel
20110114 Jarek Kurnitski_SITRA Energiatõhususe ümarlaud Kuutsemäel
20110114 Elari Udam_RKAS Energiatõhususe ümarlaud Kuutsemäel
20110114 Jarek Kurnitski_SITRA Energiatõhususe ümarlaud Kuutsemäel
20110114 Tiit Kerem Energiatõhususe ümarlaud Kuutsemäel
20101005 CSY_EST Kõrge soojusväljastusega ventilatsioonisüsteemid
20100907 Margus Sarmet Hoonete energiatarve ja sisekliima
20100907 Hendrik Voll Hoonete energiatarve ja sisekliima
20100907 Enno Abel Hoonete energiatarve ja sisekliima
20100218 CHT Tallinn Soojuspumpade valik, projekteerimise alused, erinevad kasutusvõimalused
Materjalid

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

AADRESS:
Nimekast: 99,
Pallasti 28, 10001 Tallinn

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT