KÜTTE-, VENTILATSIOONI- JA JAHUTUSINSENERI KUTSE

Hetkel omistatakse ehitusvaldkonnas vastavalt kokkuleppele kutseid järgmistele inseneridele:

• Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener;

• Ehitusinsener;

• Hüdrotehnikainsener;

• Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener;

• Teedeinsener.

Küte

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinseneri kutse taotlemine

Kutse taotlemine käib vastavalt dokumendile „Kutse andmise kord ehituse valdkonna inseneridele".

Täpsemat informatsiooni kutse taotlemise kohta leiab EEL- i kodulehelt aadressil www.ehitusinsener.ee/kutsekomisjon

Kõiki loetletud insenerikutseid on kolmel eri tasemel: 6., 7. ja 8., mida nimetatakse vastavalt insener, diplomeeritud insener ja volitatud insener. Täiendavalt märgitakse kutsetunnistusel ka ametiala, mis konkretiseerib valdkonna siseselt, millised oskused kutse saajal on.

Kõikide eri tasemete kutsestandardid on võimalik leida Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) kodulehelt aadressil http://www.ehitusinsener.ee/kutsekomisjon

EKVÜ teeb insenerikutsete väljastamisel koostööd Eesti Ehitusinseneride Liiduga. Nende juhtimisel on moodustatud kutsekomisjon, mille töös osaleb EKVÜ esindaja (P. Parre, asendusliige T.Tark). Meie liikmete (A. Uutar, A. Rehand, T. Kerem) poolt on välja töötatud kolm kutsestandardit, mis oma vormilt jälgivad ehitusvaldkonna teisi kutsestandardeid.

Kutsestandard: Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 6

Kutsestandard: diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 7

Kutsestandard: Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 8

Eesti Ehitusinseneride Liit

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinseneri kutset omistatakse järgmistel ametialadel:

• Projekteerimine

• Projekteerimise juhtimine

• Omanikujärelevalve

• Ehitusjuhtimine

• Ehitustegevuse juhtimine

• Inseneride koolitus ja uurimistöö

Ainult kutsetunnistus tõendab ehitusseadustiku kohaselt KVJ inseneri pädevust

Alates 01.01.2018 ja ehitamise puhul alates 01.07.2018 saab ettevõtte pädev isik projekteerimise, ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi, ehitamise ja omanikujärelevalve tegevusaladel oma pädevust tõendada AINULT vastava kutsetunnistusega. Kõrghariduse diplomist ja erialasest töökogemusest oma pädevuse tõendamiseks enam ei piisa.

Alates 01.01.2018 muutusid tegevusalade alaliigid. Vastavad nõuded on toodud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruses nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded“

Kui isikul oli 2014. aasta 1. juulil ehitusinseneri IV taseme kutse kütte ja ventilatsiooni erialal, loetakse, et tal on sellele vastav kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinseneri 6. taseme kutse kehtivusega 2019. aasta 30. juunini keskkonnatehnika ja hoonete tehnosüsteemide eriala kütte, ventilatsiooni ja jahutuse alleriala ehitusjuhtimise, ehitustegevuse juhtimise ja omanikujärelevalve ametialal.

Kui isikul oli 2014. aasta 1. juulil diplomeeritud ehitusinseneri V taseme kutse kütte ja ventilatsiooni erialal, loetakse, et tal on sellele vastav diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinseneri 7. taseme kutse kehtivusega 2019. aasta 30. juunini keskkonnatehnika ja hoonete tehnosüsteemide eriala kütte, ventilatsiooni ja jahutuse alleriala ehitusjuhtimise, ehitustegevuse juhtimise, omanikujärelevalve ja projekteerimise ametialal.

Küte

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

AADRESS:
Nimekast: 99,
Pallasti 28, 10001 Tallinn

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT