LIIKMEMAKS

EKVÜ liikmemaksu suurus on 32.00 eurot/aasta.

Kõigil EKVÜ liikmetel tuleb arvestada:

liikmemaks 32.00 eurot kehtib kõigi liikmete kohta, kaasa arvatud eriala valdkonnas töötavad pensionärid (ka lepingulistel töödel);

jooksva aasta liikmemaks tuleb tasuda esimese poolaasta jooksul, so. 30. juuniks;

liikmemaksust on vabastatud õppivad tudengid ja eriala valdkonnas mittetöötavad pensionärid oma kirjaliku avalduse alusel;

Liikmemaks
Uued liikmed

Info uutele liikmeksastujatel

  1. esimesel poolaastal liikmeksastuja tasub 100% aasta liikmemaksust;
  2. teisel poolaastal liikmeksastuja tasub 50% aasta liikmemaksust;
  3. liikmemaks tuleb tasuda 14 päeva jooksul, arvestades liikmeks vastuvõtmise kuupäevaga (so. vastava eestseisuse koosolekuga, kus vastuvõtmine vormistati);
  • kehtima jääb EKVÜ põhikirja punkt 2.9, mis sätestab liikmemaksu võlgnevusaja maksimummäära (kaks aastat);
  • infot liikmemaksude võlglaste kohta saab näha internetis EKVÜ kodulehekülje liikmete lehele sisse logides, mida korrigeeritakse kord kuus (kuu algul);
  • EKVÜ konto nr. Swedbankis – EE122200001120045494

Soovid astuda meie liikmeks?

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

AADRESS:
Nimekast: 99,
Pallasti 28, 10001 Tallinn

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT