TEGEVUS

EKVÜ on mittetulunduslik professionaalide ühendus, meie missiooniks on ehitiste tervisliku sisekliima ja tasemel energiatõhususe kujundamine kõigile majanduslikult kättesaadaval viisil. EKVÜ koondab kütte, ventilatsiooni, jahutuse ja energiatõhususe insenere kelle igapäevase töö tulemus mõjutab otseselt inimeste kodude ja töökohtade sisekliimat, hoonetega seotud rahva- ja töötervise aspekte ning elukaarekulusid. Hoonefondi kvaliteedi tagamiseks teeb EKVÜ koostööd arhitektide ja ehitusinseneride ühendustega, riiklike asutustega ning muude asjasse puutuvate organisatsioonidega.

Üheskoos tulevad aalati head ideed!
Üheskoos tulevad aalati head ideed!

EKVÜ eesmärgid:

 • Esindada ja edendada liikmeskonna huve
 • Olla partneriks riiklikele ja ühiskondlikele organisatsioonidele valdkonnaga seotud probleemide ennetamisel, käsitlemisel ja lahendamisel
 • Tegutseda insenerikutse ja -eetika tunnustamise, väärtustamise ja populariseerimise nimel
 • Korraldada täiendkoolitust oma liikmetele ja seotud valdkondade esindajatele, motiveerida tegutsevate spetsialistide pädevuse hoidmist ja tõstmist
 • Luua sünergiat sidusvaldkondade ja oma eriala distsipliinide vahel
 • Hoida ja süvendada kontakte oluliste institutsioonidegaga ning erialaühendustega Eestis, Euroopas ja mujal maailmas

EKVÜ tegevuse edendamiseks tegutsevad seitse toimkonda:

Standardid

Juhatab Peeter Parre ja kaasa aitavad Kalev Kundla, Peter Haab, Jarek Kurnitski, Kristi Nakkurt, Kirill Jermilov ja Liina Laas.

Sise ja avalikud suhted/ IT/ arendus

Juhatab Kalev Kundla ja kaasa aitavad Liina Laas, Kirill Jermilov, Vahur Põder, Peter Haab, Kristi Nakkurt, Tiina Õunmaa ja Kaspar Tennokese.

Koolitused sh Teadmistepõhine ehitus

Juhatab Vahur Põder ja kaasa aitavad Kalev Kundla, Jarek Kurnitski, Kaspar Tennokese, Peter Haab ja Oliver Siitam.

Tuleohutus

Juhatab Kirill Jermilov ja kaasa aitavad Oliver Siitam, Peter Haab, Vahur Põder, Kristi Nakkurt ja Peeter Parre.

Energiatõhusus

Juhatab Liina Laas ja kaasa aitavad Toomas Rähmonen, Jarek Kurnitski, Kristi Nakkurt, Taavi Ränk, Indrek Raide, Oliver Siitam, Tiina Õunmaa, Kaspar Tennokese, Martin Thalfeldt ja Peeter Parre.

Kutsed KVJ

Juhatab Peeter Parre ja kaasa aitavad Martin Thalfeldt, Kristi Nakkurt, Taavi Ränk, Liina Laas ja Kaspar Tennokese.

Kutsed ENT / audiitorid

Juhatab Toomas Rähmonen ja kaasa aitavad Liina Laas, Indrek Raide ja Martin Thalfeldt.

Oma tegevusaja jooksul on EKVÜ eestseisus püstitanud järgmised eesmärgid:

 • Korraldada tehniliselt pädevaid koolitusi/seminare/konverentse/objektikülastusi
 • Taaskäivitada sisuliselt noortetöö;
 • Korraldada toetajatega mitteformaalseid kohtumisi, mõistmaks paremini turu vajadusi;
 • Koostada plaan keskkonnatehnika ala oskustööliste väärtustamiseks;
 • Kaasata ernergiatõhususe spetsialistid EKVÜ tegemistesse - laiendada ühingu ampluaad ja leida rohkem väljundit;
 • Lahendada koos sidusrühmadega ja kutsekoolidega oskustööliste ja spetsialistide kutsepädevustemaatika ja sisuline täiendõpe;
 • Leida kõikidele KVVK valdkonna üliõpilastele nö mentor tööelust, loe mentorlusprogrammist lähemalt SIIT;
 • Kõikidele TTÜ KVVK lõputöödele määrata lisaks ülikoolipoolsele juhendajale tööelu poolne juhendaja;
 • Kasvatada toetavate partnerite arvu 20-ni;
 • Hinnata veebipõhise täiendõppe õppekeskkonna loomise otstarbekust- esmalt beetaversioon- insenerikutse täiendõppeks.

EKVÜ stipendium

EKVÜ annab alates 2014 aastast läbi TTÜ Arengufondi väja stipendiumit. EKVÜ stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna edukale integreeritud-, magistri- või doktoriõppe üliõpilasele.
REHVA
EKVÜ´l jätkub koostöö ja suhete arendamine erialaliitudega Soomes (SuLVI), Põhjamaades (Scanvac), Baltimaades (Baltvac) ja Euroopas (REHVA). EKVÜ on Scanvac´i assotseerunud liige 1994.a. sügisest ja Euroopa erialainseneride ühenduse REHVA liige 1998.a. sügisest.

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT