Hooneautomaatika koolituse kokkuvõte

 

Eelmise aasta novembri lõpus korraldas EKVÜ hooneautomaatika alase koolituse, kus lektor Andrei Engels (kes praktikuna igapäevaselt toimetab ettevõttes Pristis AS) rääkis teemadel:

  • kuidas peaks toimuma suhtlus hooneautomaatiku, KVJ inseneri ja Tellija vahel; 
  • kuidas koostada tehnosüsteemi toimimisskeemi ja -kirjeldust;
  • seadmete integreerimine toimivaks tervikuks - mida seadmete valikul jälgida.

Lisaks Andreile astus lektorina üles ka Aivar Kukk, kes tutvustas osalejatele hoonete energiatõhususe direktiivi, juba kehtivaid akte, mis hetkel kohustuslik hooneautomaati- kale ning samuti, mis lähiajal tulekul.

Võib tõdeda, et koolitus oli pikalt oodatud ning huviliste hulk oli meeldivalt suur- osalejaid oli ei rohkem ega vähem kui täpselt 100 inimest. See näitab, et teema on aktuaalne ning kõnetab paljusid.

Paar olulist koolituselt kõlama jäänud teemat:

  • Hooneautomaatikute roll kaasaegsete lahenduste leidmisel/arendamisel on alahinnatud ning nad kaasatakse projekti tihti liiga hilises staadiumis, kas siis projekteerimise- või lausa ehitusstaadiumis, kus sageli on juba hilja muudatusi teha. Selle lahenduseks peaksid kõik osapooled olema kaasatud juba projekteerimise algfaasis ning toimuma regulaarne suhtlus ja pidev koostöö kõigi osapoolte vahel. 
  • Tellija eesmärkide, vajaduste ja ootuste ebapiisav väljaselgitamine, mis võib lõpuks põhjustada süsteemide mittevastavuse tellija vajadustele. Samuti puudulik pühendumine energiatõhususele, mis ajas muutub aina olulisemaks.

EKVÜ koolitustoimkond tegi koolituse lõpus osalejatele ettepaneku ning kordab seda ka siinses kirjatükis: kui teil on huvi automaatika teemadel nn “jätkukoolitusele”, siis palun saatke meile oma soovid ja ettepanekud, mida võiksime selles käsitleda.