Eriala tudengite toetamine stipendiumitega - anna oma panus

 

2024. aasta kevadsemestril soovime välja anda kuni kümnele aktiivsele ja tublile tudengile stipendiumi summas a’ 2000 €, mis on kogunenud hoonete tehnosüsteemide ja veetehnika valdkonnas tegutsejate ühispanusena. Järgnevalt kirjeldame, mis on stipendiumi eesmärk, milline on nägemus toetavatest tudengitest ning kuidas stipendiaatide valimine käib. Kõige olulisem on muidugi see, kuidas Sina saad anda oma panuse!

Hoonete sisekliima ja veetehnika stipendiumi eesmärk on eriala üliõpilastele parimate võimaluste loomine keskendumaks õpingutele ja teadmiste omandamisele ning seeläbi tagada ehitatud keskkonna tehnosüsteemide valdkonna jätkusuutlik areng Eestis. Pilk lähiminevikku näitab, et meie valdkonna tudengitel on õppetöös edenemisel kui ka lõputööde koostamisel oluline takistus suur töökoormus. Osaliselt on see tingitud elukallidusest, kuid ehitusvaldkonna ettevõtted janunevad tehnosüsteemide spetsialistide järele ning paratamatult rakendatakse juba töötavaid tudengeid suuremas mahus kui võiks (üliõpilase eesmärk on siiski nominaalajaga õpingute lõpetamine). Sinu panus aitab andekatel tudengitel igapäevaeluga paremini toime tulla ja pikas perspektiivis tagab, et Sinul ja valdkonnas üldse on rohkem pädevaid kolleege ja koostööpartnereid. 

Kuidas stipendium toetab valdkonna arengut? Stipendiumi tulemusena tõstetakse teadlikkust hoonete sisekliima ja veetehnika eriala olulisusest, suurendada erialal õppima asuvate tudengite ja lõpetajate arvu ning vähendada väljalangevust. Hoonete sisekliima ja veetehnika ei hõlma pelgalt torustike projekteerimist, vaid erialal õpetatakse, kuidas koostöö teiste ehitusinseneridega aitab tagada energiatõhususad ning toimivad ja hea sisekliimaga hooneid. Vee- ja keskkonnatehnika õppimine annab väga head teadmised sellest, kuidas saadakse tarbimiskõlbulik vesi ning kuidas see peale kasutamist keskkonda kahjustamata tagasi loodusesse juhitakse. Kõige olulisem on see, et stipendium toetab ja tunnustab aktiivseid tudengeid, kes panustavad vabatahtlikult eelpool toodud eesmärkide teostamisse. Fond ei seo tudengit ühe kindla ettevõttega, ei eelda tudengilt erinevaid koostööleppeid, ega piiritle tudengi saavutusi ainult traditsioonilise akadeemilise edu raamidesse. Stipendiaatide valikul on oluliseks kriteeriumiks panustamine valdkonna arengusse õppetööväliselt ning kandidaatide meetodid eriala populariseerimiseks eakaaslaste hulgas.  

Milline on tulevane insener, keda soovime toetada? Ehitusinseneri töö pole – nagu võib stereotüüpidest paista – pelgalt standardites ja määrustes näpuga järje ajamine ning selle  realiseerimine projektina või ehituses. Märkimisväärne osa inseneride argipäevast on koostöö teiste osapooltega, meeskondade juhtimine ja protsesside haldamine. Tehnikaülikool soovib lõpetajatele lisaks tugevale tehnilis-teoreetilistele teadmistele ka eelpool mainitud oskused ning tugeva suhtlusvõrgustiku. 

Ideaalne stipendiaat: 

 • Saab hästi hakkama õppetöös. 
 • Panustab erialasse erinevatel viisidel. Näiteks: 
  • korraldab eriala ühisüritusi, 
  • populariseerib eriala kooliõpilaste seas, 
  • kogub ja annab edasi ülikoolile tagasisidet õppetöö osas, 
  • toetab õppetöös nooremaid tudengeid ning 
  • mõtleb kaasa õppetöö arendamisel, et Tehnikaülikoolist tuleksid tööturule motiveeritud ning pädevad hoonete sisekliima ja veetehnika vilistlased.

Mil määral soovime tudengeid toetada? Meie eesmärk on toetada alates 2024. aasta kevadsemestrist igal semestril kuni kümmet tudengit kogumahus 20 000 eurot. Üks stipendium on 2000 eurot ja konkursil antakse välja maksimaalne arv stipendiume, mida konkursi alguseks kogunenud summa võimaldab. Fondi jääk jäetakse Arengufondi tulevaste stipendiumivoorude tarvis.

Toetama on oodatud kõik, kellele läheb korda tudengielu jätkusuutlikkus ja selle lisandväärtus haridusele. Kõik, kes usuvad, et Tallinna Tehnikaülikooli lõpetanud võimekatest tudengitest kasvanud tippinseneridest võidab kitsamalt nii inseneeriavaldkond kui ka kogu ühiskond tervikuna. 2000€ eest saab stipendiaat semestri jooksul katta kõik enda esmavajadused ning tänu sellele keskenduda õppetööle ning leida aega ka tudengiaktivismiks või muuks meelepäraseks tegevuseks. Stipendiumi jätkusuutlikkuse tagamiseks võid vormistada püsikorralduse ja ettevõtted saavad sõlmida pikaajalise koostööleppe.

Kuidas stipendiumi kandidaate hinnatakse? Stipendiaatide valimiseks moodustatakse komisjon, mis moodustab kandidaatide paremusjärjestuse. Iga komisjoni liige saab kandideerimisel esitatud materjalid ning moodustab individuaalse paremusjärjestuse. Komisjoni esimees koondab individuaalsed paremusjärjestused kokku ning lõplik paremusjärjestus pannakse paika komisjoni arutelu käigus ning parimad saavad stipendiumi. Stipendiaatide arv sõltub otsustamise hetkeks kogunenud annetuste summast.

Annetusportaalis toetajad saavad valida, kas nende nimed avalikustatakse veebis toetajate nimekirjas. 500 või enam eurot annetanud isikud ja/või ettevõtted mainitakse soovi korral ära eraldi annetusportaalis nimeliselt antud aasta patroonide seas koos logodega ning nende nimed kajastatakse ka stipendiumi tänukirjal. Usinamad toetajad saavad võimaluse osaleda stipendiaatide valimise protsessis.

Annetatud summast läheb 10% SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi haldamiseks ja 90% stipendiumiteks. SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas ehk

 • Nimekirjas olevatele ühingutele saavad juriidilised isikud teha annetusi teatud piires maksuvabalt.
 • Füüsilised isikud saavad nendele ühingutele tehtud annetused maha arvata oma maksustatavast tulust.

Fondi on võimalik panustada ka ettevõtetel ja selleks saate teha ülekande Arengufondi kontole. Soovime stipendiume välja anda igal semestril ja vaeva lihtsustamiseks vormista juba täna enda või ettevõtte pangakontolt püsikorraldus!

Konto: SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi

SEB: EE471010052027905003

Swedbank:  EE572200221011286139

Märksõna: Hoonete sisekliima ja veetehnika stipendiumid