REHVA tudengite võistlus 2023

 03/08/2023

Sofia Vasmani lõputöö “Kütte- ja jahutusüsteemide ringluspumpade paindlikkusteenuses kasutamise mõju hoone elektri- ja soojustarbimise profiilidele” valiti viimase aasta jooksul meie valdkonnas kaitstud tööde hulgast parimaks ning seetõttu sõidab ta 11.-12.05.2023 Brüsselisse REHVA tudengitööde võistlusele Eestit esindama. EKVÜ poolt saab Sofia preemiaks 500 € ning lisaks kaetakse tema reisikulud.

Energeetika valdkonnas on tõusev huvi hoonete tehnosüsteemide juhtimise vastu lähtuvalt elektrivõrgu vajadustele. Sofia eesmärk oli kaardistada Tallinna Tehnikaülikooli linnaku ringluspumpade elektrivõimsused ning potentsiaal, et nende abil võrguteenuseid pakkuda. 

Linnaku ruumide kütte ja jahutuse ning ventilatsiooni jahutuse sekundaarpoole ringluspumpade kogu tarbitav võimsus on pisut üle 40 kW ja 2021. aasta energiahindade põhjal ülikool nende paindliku juhtimise eest märgatavat kasu ei oleks suutnud teenida. Teisalt näitasid katsed Ehituse Mäemajas, et talvel ühe tunni pikkune ruumide kütte ringluspumba välja lülitamine ei mõjutanud ruumide temperatuure ning see annab vabadust luua liginullenergiahoonetes uudseid lahendusi tarbimise juhtimiseks.

Soovime Sofiale REHVA tudengitööde võistluse ettevalmistuseks ja osalemiseks edu!