Tere tulemast EKVÜ kodulehele!

EKVÜ on mittetulunduslik ühing Eestis, mis ühendab üksikisikutest kütte- ja ventilatsioonispetsialiste. Korraldab oma liikmetele ja valdkonnaga seotud inimestele erialast täiendkoolitust, osaleb valdkonna kutseomistamisel ning teeb koostööd erinevate ministeeriumide, ametkondade ja ühiskondlike organisatsioonidega, kes vajavad erapooletut ja kompetentset erialast informatsiooni. Ühendusse kuulub ca 240 inimest.

                                                                   ***

 

Neljapäeval, 28.augustil toimus TTÜ peahoone aulas traditsiooniline õppeaasta avakoosolek TTÜ töötajatele. TTÜ rektor prof. Andres Keevallik tunnustas oma kõnes prof. Hendrik Volli tegevust kütte-ja ventilatsiooni eriala populariseerimisel, mille tulemusena on oluliselt paranenud erialale vastuvõetud tudengite arv.

Tõehetk saabus 2013 sügisel, kui selgus et meie alale, mis puudutab kogu keskkonnatehnika eriala, mille üks osa on küte ja ventilatsioon, tuli õppima 45 kohale vaid 4 inimest. See oli kõige viletsam konkurss terves TTÜs.

2013 sügise esimesel eestseisuse koosolekul võeti teema tõsiselt lauale ja arutelude järel tõdeti, et meie eriala välja ei sureks, oleks vaja aastas ca 10-15 lõpetajat. Hendrik Voll-i eestvedamisel moodustati töörühm, kuhu kuulusid lisaks Hendrikule Tiit Kerem, Teet Tark, Jarek Kurnitski ja Kirill Jermilov. Defineeriti fookus ja sõnastati tegevusplaan - eesmärgiks oli viia kütte ja ventilatsiooni eriala abituriendi teadvusesse - käivitati plaan „Töö noortega".

Milline oli ettevõetud tegevuste tulemus? TTÜ Keskkonnatehnika eriala 35-le kohale (kohtade arvu vähendati seoses eelmise aasta huvipuudusega) kandideeris 84 noort inimest, nende seas ka 8 kuldmedaliga lõpetajat. Vastuvõetud 35-st noorest inimesest 29 on avaldanud soovi õppida just kütte ja ventilatsiooni erialal. Keskkonnatehnika õppekava oli sel aastal TTÜ õppekavadest enim populaarsust võitnud õppekava.

EKVÜ juhatuse ja liikmete nimel suur tänu Hendrikule ja kogu töögrupile.

 

Aivar Uutar

EKVÜ juhatuse esimees


Järgmised koolitused

KoolitusToimumisaeg