KUTSE ANDMINE

Üldiselt kutsetest

Kutse on kutse andja poolt väljastatud tunnistus, mis kinnitab, et isik on võimeline täitma mingeid konkreetseid tööülesandeid ning omab selleks vajalikke teadmisi ja töökogemust.

Väljavõte Kutseseadusest §3 p.2

Kutse – kvalifikatsioon, mis saadakse kutseeksami sooritamisel ja mille tase on määratud asjakohases kutsestandardis;

Kutsed

Aastast 2004 on omistatud Eestis Kutseseaduse alusel ehitusvaldkonnas insenerikutseid

Algselt kasutati 5 astmelist süsteemi, kus inseneri kutsed (insener, diplomeeritud insener, volitatud insener) paiknesid 4. ja 5. tasemel. 2013 aastal mindi üleriigiliselt üle Euroopa Liidus kasutatavale 8 astmelisele süsteemile, kus insenerikutsed ja energiatõhususe valdkonna kutsed paiknevad 6., 7. ja 8. tasemel.

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinseneri kutseandjaks on Eesti Ehitusinseneride Liit. Eesti Ehitusinseneride Liit

EHITISTE ENERGIATÕHUSUSE VALDKONNAS (energiaaudiitorid ja energiatõhususe spetsialistid) on kutseandjaks Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus. 

Vastavalt kavandatavatele seadusemuudatustele saab ehitusvaldkonnas pädevuse tõendamise ainukeseks viisiks olema alates 2019. aastast kutsetunnistus. Projekteerimise ja omanikujärelvalve valdkonnas toimus üleminek juba 2015 aastal.

Energiamärgise väljastamise ja energiaauditite tegemise valdkonnas on Ehitusseaduse kohaselt juba praegu pädevuse tõendamise ainukeseks viisiks vastav kutsetunnistus.

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

AADRESS:
Nimekast: 99,
Narva mnt 1, 10502 Tallinn

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT

Liitu meie uudiskirjaga

Kui sa soovid olla kursis meie tegemistega ning saada infot tulevastes koolitustest siis liitu meie uudiskirjaga.