EHITISTE ENERGIATÕHUSUSE VALDKONNA KUTSETE TAOTLEMINE

Vastavalt Inseneride kutsenõukogu otsusele nr 13, 06.12.13 on EKVÜ Ehitiste energiatõhususe valdkonna kutseandja.

Seoses uuele kutsekvalifikatsiooni raamistikule üleminekuga on muutunud kutsete nimetused, kutsestandardid ja kutsete andmise kord.

Uued kutsestandardid on kinnitatud Inseneride Kutsenõukogus 05.06.2013.

Alates 01.07.2013 annab EKVÜ järgmiseid kutseid:

 • Energiaaudiitor 6
 • Energiaaudiitor 6 osakutse elamute energiaauditite tegemine
 • Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist 7
 • Energiakasutuse modelleerija osakutse 7
 • Volitatud energiatõhususe spetsialist 8

Juba omistatud kutsed kehtivad sellel märgitud kehtivusaja lõpuni.

Kutsetega seonduv lisainfo

Kutsetega seonduvat infot leiab SA Kutsekoda kodulehelt:

 1. SA Kutsekoda koduleht
 2. Kutsesüsteemi tutvustus
 3. Kutseregister
 4. EKVÜ kutse andjate registris
  (üldinfo, kutsestandardid, kutse eksami tasu, kutsekomisjon, dokumendid)
 5. Kutsetunnistuste register
 6. Kutsetunnistuste lisade register
 7. Osakutsete register
Kutsekoda

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

AADRESS:
Nimekast: 99,
Pallasti 28, 10001 Tallinn

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT