TEGEVUS

EKVÜ on mittetulunduslik professionaalide ühendus, meie missiooniks on ehitiste tervisliku sisekliima ja tasemel energiatõhususe kujundamine kõigile majanduslikult kättesaadaval viisil. EKVÜ koondab kütte, ventilatsiooni, jahutuse ja energiatõhususe insenere kelle igapäevase töö tulemus mõjutab otseselt inimeste kodude ja töökohtade sisekliimat, hoonetega seotud rahva- ja töötervise aspekte ning elukaarekulusid. Hoonefondi kvaliteedi tagamiseks teeb EKVÜ koostööd arhitektide ja ehitusinseneride ühendustega, riiklike asutustega ning muude asjasse puutuvate organisatsioonidega.

Üheskoos tulevad aalati head ideed!
Üheskoos tulevad aalati head ideed!

EKVÜ eesmärgid:

 • Esindada ja edendada liikmeskonna huve
 • Olla partneriks riiklikele ja ühiskondlikele organisatsioonidele valdkonnaga seotud probleemide ennetamisel, käsitlemisel ja lahendamisel
 • Tegutseda insenerikutse ja -eetika tunnustamise, väärtustamise ja populariseerimise nimel
 • Korraldada täiendkoolitust oma liikmetele ja seotud valdkondade esindajatele, motiveerida tegutsevate spetsialistide pädevuse hoidmist ja tõstmist
 • Luua sünergiat sidusvaldkondade ja oma eriala distsipliinide vahel
 • Hoida ja süvendada kontakte oluliste institutsioonidegaga ning erialaühendustega Eestis, Euroopas ja mujal maailmas

EKVÜ tegevuse edendamiseks tegutsevad kuus toimkonda:

Standardite toimkond

Juhatab Peeter Parre ja kaasa aitavad Urmas Saksakulm, Teet Tark ning Jarek Kurnitski.

Avalike suhete toimkond

Juhatab Aivar Uutar ja kaasa aitavad Jarek Kurnitski, Allan Hani, Kristi Nakkurt ning Hendrik Voll.

Koolituste ja seminaride toimkond

Juhatab Kristi Nakkurt ja kaasa aitavad Taavi Ränk, Aivar Uutar, Tõnu Jõesaar ning Argo Pärn.

Kutsete toimkond

Juhatab Peter Haab ja kaasa aitavad Tiit Kerem, Teet Tark ning Argo Pärn.

Seaduste ja määruste toimkond

Juhatab Jarek Kurnitski ja kaasa aitavad Tõnu Jõesaar, Allan Hani ning Teet Tark.

IT, arenduste ja meedia toimkond

Juhatab Allan Hani ja kaasa aitavad Taavi Ränk, Tiit Kerem, Kristi Nakkurt ja Aivar Uutar.

Oma tegevusaja jooksul on EKVÜ eestseisus püstitanud järgmised eesmärgid:

 • Korraldada tehniliselt pädevaid koolitusi/seminare/konverentse/objektikülastusi
 • Taaskäivitada sisuliselt noortetöö;
 • Korraldada toetajatega mitteformaalseid kohtumisi, mõistmaks paremini turu vajadusi;
 • Koostada plaan keskkonnatehnika ala oskustööliste väärtustamiseks;
 • Kaasata ernergiatõhususe spetsialistid EKVÜ tegemistesse - laiendada ühingu ampluaad ja leida rohkem väljundit;
 • Lahendada koos sidusrühmadega ja kutsekoolidega oskustööliste ja spetsialistide kutsepädevustemaatika ja sisuline täiendõpe;
 • Leida kõikidele KVVK valdkonna üliõpilastele nö mentor tööelust, loe mentorlusprogrammist lähemalt SIIT;
 • Kõikidele TTÜ KVVK lõputöödele määrata lisaks ülikoolipoolsele juhendajale tööelu poolne juhendaja;
 • Kasvatada toetavate partnerite arvu 20-ni;
 • Hinnata veebipõhise täiendõppe õppekeskkonna loomise otstarbekust- esmalt beetaversioon- insenerikutse täiendõppeks.

EKVÜ stipendium

EKVÜ annab alates 2014 aastast läbi TTÜ Arengufondi väja stipendiumit. EKVÜ stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna edukale integreeritud-, magistri- või doktoriõppe üliõpilasele, kes vastab alltoodud kriteeriumitele:
 • Tallinna Tehnikaülikoolis immatrikuleeritud ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • kaalutud keskhinne vähemalt 3,5;
 • aktiivne eluhoiak ja osalemine erialaliidu töös;
 • soov end edaspidi rakendada õpitaval erialal;
 • tahtmine pühenduda valdkonna edasiarendamisele.
EKVÜ stipendiumi statuut ja hindamiskriteeriumid
REHVA
EKVÜ´l jätkub koostöö ja suhete arendamine erialaliitudega Soomes (SuLVI), Põhjamaades (Scanvac), Baltimaades (Baltvac) ja Euroopas (REHVA). EKVÜ on Scanvac´i assotseerunud liige 1994.a. sügisest ja Euroopa erialainseneride ühenduse REHVA liige 1998.a. sügisest.

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

AADRESS:
Nimekast: 99,
Narva mnt 1, 10502 Tallinn

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT

Liitu meie uudiskirjaga

Kui sa soovid olla kursis meie tegemistega ning saada infot tulevastes koolitustest siis liitu meie uudiskirjaga.