EHITISTE ENERGIATÕHUSUSE VALDKONNA KUTSETE TAOTLEMINE

Järgmine kutsekomisjoni istung toimub 29.03.2019.a. Taotlusdokumendid esitada digitaalselt hiljemalt 01.03.2019 kl 15:00 aadressile kutsed@ekvy.ee. Taotlus esitada nõuetekohasel vormil, mis on alla laaditav EKVÜ kodulehelt (vt allpool olevaid faile).

Veel on selleks aastaks planeeritud kaks kutsekomisjoni istungit:
  • Kutsekomisjoni istung 23.09.2019, dokumentide esitamine 12.08.2019
  • Kutsekomisjoni istung 12.12.2019, dokumentide esitamine 01.11.2019

Kutse taotlejatel võib osutuda vajalikuks teostada kutsetest. Isikutele, kellel on vaja sooritada kutsetest, teatakse sellest e-posti teel hiljemalt 2 nädalat enne testi sooritamist. Testi sooritamiseks võtta kaasa kindlasti kalkulaator ja kasutada võib abimaterjale (nt. määrused, konspektid, juhendid jm.). Kasutada ei tohi mobiiltelefoni ega sülearvutit. Testi sooritaja peab ülesannete kohta tegema kirjaliku arvutuskäigu ja tulemuseks loetakse arvutuskäigu õigsus.

Pöörame tähelepanu sellele, et alates 04.06.2018 hakkavad kehtima uued energiatõhususe kutsestandardid.

Energia tõhusus

Kutse andmise tasu

Kutseeksami tasude suurused leiate allolevast tabelist:


Hinnadadele lisandub EV käibemaks.

Taotlusdokumentide esitamisel lisada kutse andmise tasu maksmist tõendav dokument. Tasu kanda Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse arveldusarvele Swedbankis a/a 1120045494, IBAN EE122200001120045494. Maksekorralduse koopia lisada avaldusele. Kes soovib kutseomistamistasu maksmiseks arvet, siis palun saata selle kohta e-mail ekvy@ekvy.ee. Kirjas palun ära märkida ettevõtte nimi, aadress, mis kutset soovitakse omistada ja kelle eest seda makstakse.

Kutsetunnistus saadetakse tähitud kirjaga taotluses märgitud aadressile.

Kutsete taastõendamine

Energiaaudiitor IV kutse omanikul on õigus taotleda kutse taastõendamist (pikendamist) Energiaaudiitor 6 osakutsena „Elamute energiaauditite tegemine", Diplomeeritud energiaaudiitor 5 kutse omanikul on õigus taotleda kutse taastõendamist tervikkutsena Energiaaudiitor 6. Volitatud energiaaudiitor V kutse omanikul on õigus taotleda kutse taastõendamist Volitatud energiatõhususe spetsialist 8 kutsena.

Uus osakutse energiakasutuse modelleerija 7

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist tase 7 kutset on muudetud. Muudatused tulenevad täiendava osakutse – energiakasutuse modelleerija – lisamisest.

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

AADRESS:
Nimekast: 99,
Pallasti 28, 10001 Tallinn

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT