EHITISTE ENERGIATÕHUSUSE VALDKONNA KUTSETE TAOTLEMINE

Järgmine kutsekomisjoni istung toimub 17.04.2020.a. Taotlusdokumendid esitada digitaalselt hiljemalt 24.02.2020 kl 15:00 aadressile kutsed@ekvy.ee. Taotlus esitada nõuetekohasel vormil, mis on alla laaditav EKVÜ kodulehelt (vt allpool olevaid faile).

2020 aasta kutse dokumentide esitamise ja kutsekomisjoni toimumise ajad:

Taotlusvoor

I

II

III

Dok esitamine

24.veebr

03.aug

02.nov

Kutsekomisjon

17.apr

18.sept

11.dets


Kutse taotlejatel võib osutuda vajalikuks teostada kutseeksam. Isikutele, kellel on vaja sooritada kutseeksam, teatab sellest kutsekomisjoni esindaja ja eksam toimub Tallinnas. Eksami sooritamiseks võtta kaasa kindlasti kalkulaator ja kasutada võib abimaterjale (nt. määrused, konspektid, juhendid jm.). Kasutada ei tohi mobiiltelefoni ega sülearvutit. Eksamile kutsututel palun tutvuda dokumendiga "Energiatõhususe kutseala kutsete hindamisstandard" EKVÜ kodulehelt. Kutseeksamile lubatakse eelnevalt registreerunud isikud, kellel on tasutud kutseomistamistasu. Tasu kanda Eesti Kütte-Ventilatsiooniinseneride Ühenduse arveldusarvele. Maksekorralduse koopia lisada avaldusele. Eksami mitte sooritamisel tasu ei tagastata.

Pöörame tähelepanu sellele, et alates 04.06.2018 hakkavad kehtima uued energiatõhususe kutsestandardid.

Energia tõhusus

Kutse andmise tasu

Kutse andmise tasude suurused leiate allolevast tabelist, tasudele lisandub EV käibemaks:Taotlusdokumentide esitamisel lisada kutse andmise tasu maksmist tõendav dokument. Tasu kanda Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse arveldusarvele Swedbankis a/a 1120045494, IBAN EE122200001120045494. Maksekorralduse koopia lisada avaldusele. Kes soovib kutseomistamistasu maksmiseks arvet, siis palun saata selle kohta e-mail ekvy@ekvy.ee. Kirjas palun ära märkida ettevõtte nimi, aadress, mis kutset soovitakse omistada ja kelle eest seda makstakse.

Kutsetunnistus saadetakse tähitud kirjaga taotluses märgitud aadressile.

Kutsete taastõendamine

Energiaaudiitor IV kutse omanikul on õigus taotleda kutse taastõendamist (pikendamist) Energiaaudiitor 6 osakutsena „Elamute energiaauditite tegemine", Diplomeeritud energiaaudiitor 5 kutse omanikul on õigus taotleda kutse taastõendamist tervikkutsena Energiaaudiitor 6. Volitatud energiaaudiitor V kutse omanikul on õigus taotleda kutse taastõendamist Volitatud energiatõhususe spetsialist 8 kutsena.

Uus osakutse energiakasutuse modelleerija 7

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist tase 7 kutset on muudetud. Muudatused tulenevad täiendava osakutse – energiakasutuse modelleerija – lisamisest.

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

AADRESS:
Nimekast: 99,
Pallasti 28, 10001 Tallinn

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT