EHITISTE ENERGIATÕHUSUSE VALDKONNA KUTSETE TAOTLEMINE

Järgmine kutsekomisjoni istung toimub 22.11.2018.a. Taotlusdokumendid esitada paberkandjal ja digitaalselt hiljemalt 22.10.2018 kl 15:00.  Materjalid paberkandjal saata aadressil Valukoja 8, 3. korrus, 11415, Tallinn, Sweco Projekt AS, Peter Haab ning digitaalselt kutsed@ekvy.ee. Taotlus esitada nõuetekohasel vormil, mis on alla laaditav EKVÜ kodulehelt (vt allpool olevaid faile).

Kutse taotlejatel võib osutuda vajalikuks teostada kutsetest. Isikutele, kellel on vaja sooritada kutsetest, teatakse sellest e-posti teel hiljemalt 2 nädalat enne testi sooritamist. Testi sooritamiseks võtta kaasa kindlasti kalkulaator ja kasutada võib abimaterjale (nt. määrused, konspektid, juhendid jm.). Kasutada ei tohi mobiiltelefoni ega sülearvutit. Testi sooritaja peab ülesannete kohta tegema kirjaliku arvutuskäigu ja tulemuseks loetakse arvutuskäigu õigsus.

Pöörame tähelepanu sellele, et alates 04.06.2018 hakkavad kehtima uued energiatõhususe kutsestandardid.

Energia tõhusus

Kutse andmise tasu

Täiskutse andmise tasu esmasel taotlemisel on 498.00 eurot, millele lisandub EV käibemaks. Täiskutse andmise tasu taastõendamisel (pikendamisel) on 374.00 eurot, millele lisandub EV käibemaks. Osakutse (energiakasutuse modelleerija, tase 7 ja hoonete energiaaudiitor, tase 7) andmise esmasel taotlemisel on 350.00 eurot, millele lisandub EV käibemaks

Taotlusdokumentide esitamisel lisada kutse andmise tasu maksmist tõendav dokument. Tasu kanda Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse arveldusarvele Swedbankis a/a 1120045494, IBAN EE122200001120045494. Maksekorralduse koopia lisada avaldusele. Kes soovib kutseomistamistasu maksmiseks arvet, siis palun saata selle kohta e-mail ekvy@ekvy.ee. Kirjas palun ära märkida ettevõtte nimi, aadress, mis kutset soovitakse omistada ja kelle eest seda makstakse.

Kutsetunnistus saadetakse tähitud kirjaga taotluses märgitud aadressile.

Kutsete taastõendamine

Energiaaudiitor IV kutse omanikul on õigus taotleda kutse taastõendamist (pikendamist) Energiaaudiitor 6 osakutsena „Elamute energiaauditite tegemine", Diplomeeritud energiaaudiitor 5 kutse omanikul on õigus taotleda kutse taastõendamist tervikkutsena Energiaaudiitor 6. Volitatud energiaaudiitor V kutse omanikul on õigus taotleda kutse taastõendamist Volitatud energiatõhususe spetsialist 8 kutsena.

Uus osakutse energiakasutuse modelleerija 7

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist tase 7 kutset on muudetud. Muudatused tulenevad täiendava osakutse – energiakasutuse modelleerija – lisamisest.

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

AADRESS:
Nimekast: 99,
Narva mnt 1, 10502 Tallinn

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT

Liitu meie uudiskirjaga

Kui sa soovid olla kursis meie tegemistega ning saada infot tulevastes koolitustest siis liitu meie uudiskirjaga.