Uuendused projekteerimise alusdokumentides

 

Kas oled jõudnud seaduste ja standardite muudatustel silma peal hoida? Kui mitte, siis ära muretse. Siit leiad erinevad sisekliimat ning energiatõhusust puudutavate nõuete uuendused kronoloogilises järjekorras.

  • 15.10.2019 jõustus uue sisekliimastandardi EVS-EN 16798-1:2019/NA:2019 normlisa:  „Hoonete ventilatsioon, sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast.“ 

Seoses sellega lõpetas kehtivuse EVS-EN 15251:2007

Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast.“

Sisuliselt on tegemist kõige olulisema ja terviklikuma sisekliimastandardiga, mis määratleb, kuidas saab kehtestada ja kasutada sisekliima nõudeid süsteemide dimensioneerimiseks ning defineerib põhilised parameetrid. Rahvuslik lisa täpsustab ja kitsendab standardis toodud sisekliima nõuded hoonete projekteerimiseks, sh tehnosüsteemide dimensioneerimiseks ning energiaarvutuste tegemiseks.