Saame tuttavaks: Karlis Mesila

 

EKVÜ-l on 18 partnerit, kes meid ja meie tegemisi toetavad. Üheks neist on Siemens, kelle esindajaks on Karlis Mesila. Saame temaga läbi intervjuu rohkem tuttavaks.

Kus ja kellena Sa töötad?

Töötan rahvusvahelises ettevõttes Siemens hooneautomaatika müügijuhina.

Kirjelda palun oma (professionaalset) tausta?

Olen lõpetanud TalTech’is KVJ eriala. Hetkel olevale ametipositsioonile olen jõudnud põhilisel määral läbi tutvuste. Varasemalt juhtis ning vedas Siemensi hooneautomaatikat Eestis Aivar Kukk, kes on teinud ära suure töö hooneautomaatika edendamisel Eestis. Võib öelda, et tänu temale olen hetkel ka Siemensis ning proovin seda vedada sama edukalt.

Palun kommenteeri Teie ettevõtte otsust olla EKVÜ toetajaliige.

EKVÜ toetamine on Siemensi jaoks oluline, sest antud inseneride liit on alustala meie enda heaolu ning sisekliima loomiseks. EKVÜ on ju tegelikkuses organisatsioon, mis seisab väga oluliste tegevuste eest ning mille vajadus ajas järjest enam kasvab.

Mis laadi tuge saate/tahate pakkuda eriala praktiseerivale insenerile?

Tehnoloogia areng liigub meeletul kiirusel ning selleks, et proovida sellega vähegi kaasas käia on vaja head plaani. Kui varasemalt on enamus Siemensi koolitusi olnud kohapeal treeningkeskustes, nt Šveitsis, Itaalias või Soomes, siis täna on jõutud arusaamisele, et inimestel ei ole piisavalt aega ega ressursse käia end välismaal koolitamas. Tulenevalt sellest on üle mindud veebinari vormis koolitustele, mis on oluliselt jätkusuutlikumad ning efektiivsemad. Tehnoloogia arenguga on muutunud ka koolitusmetoodika, vähemalt Siemensi seisukohast. Siemens võimaldab omalt poolt eriala praktiseerivale inseneril osaleda vastavalt vajadustele erinevatel koolitusprogrammidel.

Millised on hetkel Sinu arvates meie erialade suurimad kitsaskohad ja kas oskaksid pakkuda võimalikke lahendusi?

Ma arvan, et kõige suurem kitsaskoht on täna eelkõige inimressursi puudus. EKVÜ teeb selle nimel palju tööd, et populariseerida meie eriala ning kogu see protsess võtab aega. Arvestades seda, kui vähe on meil olnud aega kogu seda eriala üles ehitada, saab Eestit pidada Siemensi vaatenurgast teatud määral teerajajaks.

Mida soovitaksid noortele, kooliteed käivatele tulevastele KVJ inseneridele?

Haridus on väga oluline, aga sama tähtis on ka praktiline kogemus. 

Tundke huvi – jälgige meie valdkonnas toimuvaid tehnoloogilisi arenguid ning uuendusi.

Kas julgeksid ennustada makrotrende, mis meie eriala olulisel määral tulevikus võiksid mõjutada.

Ma tooksin välja kolm punkti, mis minu arvates võiks kõige enam mõjutada meie eriala positiivses suunas:

  1. Jätkusuutlikkuse küsimus – teadlikkus ja nõudlus energiatõhususe suunas kasvab;
  2. Tehnoloogia areng – järjest intelligentsemad digitaalsed pilvepõhised platvormid ja lahendused;
  3. Kliimamuutused – fokuseerib energiatõhusust ja ressursside säästlikumat kasutamist.

Millega tegeled tööst vabal ajal, kuidas end laed? Soovitusi teistele.

Mängin veidi võrkpalli ning veedan aega perega.