Tallinna Tehnikaülikooli kevad’23 lõputööde ülevaade

 

1. juunil 2023 kaitsti Tallinna Tehnikaülikoolis hoonete ehitusfüüsika, sisekliima ja energiatõhususe valdkonnas seitse magistritööd. Tehnosüsteemide valdkonnas käsitleti erilisi objekte nagu toiduainete käitlemise logistikakeskus ja Lennusadama kai ääres seisev muuseumilaev. Samuti uuriti olemasoleva hoone üleviimist kaugjahutusele ning analüüsiti büroohoone toimivust piirkonnas, kus erinevate hoonete päikesepargid on paigaldatud ühe suure kaupluse katusele. Ka hoonete renoveerimist käsitleti piirkonna tasemel ning kaks tööd tehti hoone tarindite toimivuse või keskkonna jalajälje kohta. Tööde nimekiri koos autorite ja juhendajate nimedega ning ligipääsu linkidega on järgnev:

Soovime värsketele magistritele õnne! 2023. aasta kevadiste kaitsjate arv oli viimaste aastate madalaim, aga loodame, et nende kursusekaaslased ületavad finišijoone juba lähisemestritel.