Mehaanilise suitsutõrje terminid

 

Suitsutõrje temaatika, eriti  mehaaniline suitsutõrje on eestikeelses kirjanduses vähe käsitletud. Antud artiklis kajastan suitsutõrje ja tuleohutuse valdkonna terminoloogiat. Olen kokku puutunud olukorraga, kus tuleohutuse valdkonna termineid mõistetakse erinevalt, mistõttu tekkis mõte natuke rohkem välja selgitada suitsutõrje valdkonna terminid.

Kui mõistame sama terminit erinevalt, siis see võib osutada tõsiseks probleemiks. Väga oluline on ühtlustada terminid nii suitsutõrje, kui ka kogu ehitusliku tuleohutuse valdkonnas.

Miks see on oluline ja mis vahe on mõiste, definitsiooni ning oskussõna vahel, kirjutab Riho Oras oma artiklis “Ehitusalane oskussõnavara selgemaks”.

Eestis leidub erinevad ametlikke allikaid, mis käsitlevad eesti-inglise ehitusliku tuleohutuse terminoloogiat:

  1. EVS 812-1:2017 Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara
  2. EVS 919:2020, Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid
  3. EVS ISO 8421-1:1998 TULEOHUTUS. Sõnavara Osa 1: Tulekahju põhimõisted
  4. EVS ISO 8421-2:1997 TULEOHUTUS. Sõnavara Osa 2: Ehitiste tuleohutus
  5. EVS ISO 8421-5:1998 TULEOHUTUS. Sõnavara Osa 5: Suitsutõrje
  6. PÄÄSTETÖÖ TERMINITE SELETAV SÕNARAAMAT, VADIM IVANOV, FELIKS ANGELSTOK,TARVI OJALA,TARMO MARVET

Ülevalpool nimekirja juurde kuulub ka standardite sari EN 12101 Euroopa standartidest, mis käsitleb suitsu ja soojuse kontrollsüsteeme (ingl. Smoke and heat control systems).

Isegi nendes allikates on palju termineid inglise keelest tõlgitud eesti keelde  erinevalt.

Seetõttu tekib imelik kompott probleemidest - väga oluline hoone tuleohutuspaigaldis,  eestikeelse tehnilise kirjanduse puudumine ning väga erinevalt tõlgitud terminid inglise keelest eesti keelde.

Suitsutõrje, suitsueemaldus, suitsu ja soojuse kontrollsüsteem, suitsuärastus, suitsutuulutus- millest me ikkagi räägime? Ingliskeelne termin “smoke control” on väga laia tähendusega ning suitsueemaldus ja rõhuvahe süsteem on ainult osa terviklikust suitsutõrje süsteemist. Suitsutõrje on abinõude kompleks tulekahju korral tekkinud suitsu vaba leviku tõkestamiseks. Suitsu eemaldamise luuk, suitsutõke, suitsuandur ja suitsueemalduse ventilaator on kõik suitsutõrje süsteemi osad.

Ventilatsiooniinsenerid tegelevad põhimõtteliselt ainult piiratud osaga suitsutõrje süsteemist. Nendeks on hoones paigaldatud mehaanilised suitsutõrje süsteemid, eelkõige mehaaniline suitsueemaldus ja rõhuvahesüsteemid.

Allpool tabelis koondasin enamlevinud suitsutõrje süsteemide terminid ühte tabelisse. 

Termin (inglise keeles) Termin (eesti keeles) Määratlus ehk definitsioon Selgitused
Smoke Control Suitsutõrje Abinõude kompleks tulekahju korral tekkinud suitsu vaba levimise tõkestamiseks (ülerõhu tagamine, suitsutõkete tekitamine, suitsu eemaldamine).

Siia kuuluvad nii passiivsed (suitsutsoonid, suitsutõke) kui ka aktiivsed meetodid (loomulik suitsu eemaldus, mehaaniline suitsu eemaldus) suitsu leviku tõkestamiseks
Smoke Control System Suitsutõrje süsteem Insenertehniline süsteem, mis sisaldab kõiki meetodeid (abinõusid), mida saab kasutada eraldi või kombinatsioonissuitsu liikumise piiramiseks või muutmiseks. Allikas NFPA® 92
Cold smoke Külm suits Suits, mille temperatuur ei erine väga palju välisõhu temperatuurist ja on madalam kui tulekaitse seadmete aktiveerimise temperatuur.  
Smoke barrier  Suitsutõke Vertikaalne tarind (suitsukardin, suitsuekraan, suitsusirm), mis on ette nähtud suitsu leviku piiramiseks.  
Smoke and heat control system Suitsu- ja soojuse kontrollsüsteem Ehitisse paigaldatud komponentide süsteem suitsu ja soojuse mõjude piiramiseks tulekahjust.  
Smoke zone Suitsutsoon 


Ehitise ruum või ruumiosa, mis on piiratud suitsutõketega.  
Mechanical smoke control Mehaaniline suitsutõrje Suitsutõrje mehaaniliste (statsionaarselt paigaldatud) seadmete abil.  
Pressurization Ülerõhu tekitamine Rõhuvahe tekitamine tarindi eri poolte vahelt, et kaitsta ruumi suitsu sissetungimise eest.  Allikas EVS 812-1:2017
Smoke Exhaust System Suitsueemaldus süsteem Mehaaniline või loomulik süsteem, mis on mõeldud suitsu välja viimiseks suitsu tsoonist hoonest väljapoole. Allikas NFPA® 92Nii loomulik kui ka mehaaniline süsteem
Smoke extraction system Suitsu väljatõmbe süsteem Kohtkindlalt hoonesse paigaldatud süsteem, eesmärgiga suitsu väljaviimiseks, mis koosneb suitsu väljatõmbe avast, suitsu väljatõmbe seadmest, käivitusseadme test jne. AllikasEVS EN ISO 8421-5:1998Nii loomulik kui ka mehaaniline süsteem
smoke and heat exhaust ventilation system (SHEVS) Suitsu ja soojuse eemaldamise ventilatsioonisüsteem 

Komponentide kogum, mis on ühiselt valitud suitsu ja soojuse eemaldamiseks, eesmärgiga tekitada jahedamaja puhtama õhu kohale üleslükkejõul põhineva soojade gaaside kihi. AllikasEVS EN 12101-1:2005 ja EVS EN 12101-4:2009

Nii loomulik kui ka mehaaniline süsteem
Natural smoke and heat exhaust ventilation system (N-SHEVS) Loomulik suitsu ja soojuse eemaldamise ventilatsioonisüsteem  Komponentide kogum (insenertehniline süsteem), mis on tulekahju tingimustes valitud suitsu ja soojuse eemaldamiseks loomulikul teel. Suitsuluukidega suitsu ja soojuse eemaldus tulekahju ajal.
Mechanical smoke and heat exhaust ventilation system (M-SHEVS) Mehaaniline suitsu ja soojuse eemaldamise ventilatsioonisüsteem Komponentide kogum (insenertehniline süsteem), mis on tulekahju tingimustes valitud suitsu ja soojuse eemaldamiseks , väljatõmbeventilaatori(te) abil.   
Pressure differential system (PDS) Rõhuvahesüsteem (RVS) Vähemalt kahe komponendiga kombinatsioon, mis on vajalik rõhuvahe ja õhuvoolu tekitamiseksning juhtimiseks kaitstud ja kaitsmata ruumide vahel. AllikasEVS EN 12101-6:2022
Flashover Lahvatus Ruumis olevate süttivatematerjalide kogu pinna äkiline süttimine. AllikasEVS EN ISO 8421-1:1998

 

Kindlasti pole see tabel lõplik ning sisaldab ainult osa suitsutõrje valdkonna terminitest ja tööd tuleb jätkata.

Hea lugeja, palun avalda oma arvamust ning anna tagasisidet kirjutades e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Kui sulle pakub suitsutõrje temaatika huvi ning sooviksid selle uurimisse panustada, oled oodatud initsiatiivgrupiga liituma. 

 

2023-02-23

Kirill Jermilov/ Virtex OÜ