KOOLITUSKALENDER

Siit leiad infot tulevaste koolituste kohta:

Energiatõhususe valdkonna seadusandluse ja arvutusmetoodika muudatused

Olete oodatud energiatõhususe valdkonda kujundavate määruste peatselt rakenduvaid uuendusi selgitavale koolitusele. Koolitus keskendub eelkõige seadusandluse muudatustele ja selgitab olulisemaid metoodika muudatusi ja täpsustusi mis jõustuvad 2019 aastal. Lektorid on oma ala professionaalid kes on olnud kaasatud seadusloome rakendusuuringutesse ning olnud tegevad uuenduste loomisel.

KOOLITUS TOIMUB: 14.11.2018